ENGLISH
SHUNGTINGXING TECH SEALS (MECHANICAL SEALS) Dazhe,Pingyuan,514600,Guangdong,China
Tel.:+86-(0)753-8898830
   Fax:+86-(0)753-8844020